Welkom op de site van peuterspeelzaal "De Bron".

Onze Visie

Zoals u waarschijnlijk al heeft opgemerkt is onze website nog niet compleet. Er zijn nog een aantal items die toegevoegd gaan worden. Onze verontschuldigingen hiervoor. er wordt aan gewerkt!
 
Peuterspeelzaal de Bron werkt samen in een Brede School Verband waarbij naast de speelzaal een kinderdagverblijf met buitenschoolse opvang en een basisschool deel uit maken. Gezamenlijk vormen wij BREDE SCHOOL DE BRON.
 
De peuterspeelzaal is een basisvoorziening, een speelplek, voor alle kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar.
 
Spelen is de kern, de kwaliteit en de kracht van de peuterspeelzaal.
 
Wij bieden een pedagogisch milieu dat de thuissituatie aanvult en waarin peuters zich spelend kunnen ontwikkelen.
De peuter zal zich veilig en op zijn gemak voelen, waarbij de peuterleidster een begeleidende (op de achtergrond) rol heeft. In de groep ervaart het kind wat het betekent om met anderen bezig te zijn en om zijn plaatsje te verwerven. Door dit alles doet de peuter veel ervaring op.
 
Onze speelzaal heeft een vaste ochtend- en middagindeling. Dit geeft het kind regelmaat en vertrouwen waardoor het zich snel geborgen en thuis zal voelen in de groep, wat van belang is voor het welbevinden van de peuter.
 

 

Om op de vraag en bezigheden van de peuters te kunnen inspelen kán van de dagindeling worden afgeweken. Daarnaast is het belangrijk om te beoordelen waar de individuele peuter aan toe is, hier in het aanbieden van activiteiten rekening mee te houden en deze aan te passen als het nodig is.