Peuterspeelzaal "De Bron"

Huisregels

 • Onze speelzaal is onderverdeeld in twee groepen;
  JIP: vanaf + 2 jaar en 3 maanden.
  JANNEKE: vanaf + 3 jaar
 • De peuterspeelzaal is iedere ochtend geopend voor beide groepen.
  Op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag is de zaal geopend voor de drie-jarige peuters.
 • Bezoekt uw peuter de peuterspeelzaal dan kost dit:
  -voor n ma-, di-, do- of vr.ochtend per week € 30,87 per maand.
  -voor n middag per week € 19,00 per maand.
  -voor n woensdagochtend € 35,62 per maand.
 • Als uw peuter ziek is kunt u dit vr 08.15 uur melden op tel.nr. 046-4379917.
  Daarna op ons eigen nummer 046-4379851.

 • Besmettelijke ziektes moeten worden gemeld.
 • Heeft uw kind koorts dan kan hij/zij niet terecht op de speelzaal.
 • Laat geen medicijnen in de tasjes van de kinderen zitten. Bij gebruik van medicijnen moet u een toestemmingsformulier invullen en ondertekenen. Anders mogen wij geen enkel geneesmiddel geven!
 • De vakanties en vrije dagen sluiten zoveel mogelijk aan bij het rooster van de basisschool. In het begin van het schooljaar wordt hiervan een overzicht uitgedeeld.
 • In de loop van de ochtend gaan de peuters gezamenlijk aan tafel om het meegebrachte tussendoortje te eten en krijgen ze iets te drinken dat door de speelzaal wordt verzorgd. Gelieve geen snoep mee te geven. 's Middags krijgen de peuters een koekje en drinken van de peuterspeelzaal.
 • Indien uw peuter niet zindelijk is gelieve dan een luier en vochtige doekjes mee te geven in het rugzakje.
 • Als uw peuter met zindelijkheidstraining bezig is gelieve dan uw kind een onderbroekje of een oefenbroekje aan te trekken.
 • Als uw peuter door iemand anders wordt opgehaald moet u dit doorgeven aan de leiding. Vanwege veiligheidsredenen kunnen we uw kind anders niet meegeven.
 • Zijn er bijzonderheden of problemen met uw peuter laat het dan weten zodat wij hier rekening mee kunnen houden.
 • De kinderen vinden het fijn als ze vrij kunnen spelen. Wij verzoeken u rekening te houden met de kleding.
 • Meegebracht speelgoed van thuis kan gemakkelijk kwijt raken tussen het speelgoed van de speelzaal. Wij vragen u geen speelgoed mee te brengen.
 • Jasje, rugzakje en trommeltje svp duidelijk voorzien van de naam.
 • De leiding aanvaart geen aansprakelijkheid voor het zoekraken van eigen speelgoed en kleding.
 • Gemaakte werkjes liggen klaar op een tafel. Sommige werkjes verzamelen we in een map die u meekrijgt als uw kind de speelzaal verlaat.
 • Als de peuter jarig is mag de jarige uitdelen in de speelgroep. Deze traktatie wordt door ons verzorgd zodat dit voor ieder kind gelijk is. Zo kunnen we ook rekening houden met kinderen die een voedselallergie hebben.
  De peuter krijgt een kroon en er wordt feest gevierd. Ook worden er enkele foto's gemaakt.
  Snoep of andere traktatie meegeven is dus overbodig.
 • Indien uw peuter ons vr het zijn 4e levensjaar verlaat, laat dit dan n maand van tevoren weten.
 • Wij hebben een aantal keren contactmomenten met de ouder(s):
  - intake gesprek bij de introductie,
  - na het 1e toetsmoment (na de overgang van Jip naar Janneke)
  - voor de peuter naar de basisschool gaat (eindgesprek)
  Mochten er tussentijds bijzonderheden zijn dan stellen we u daar uiteraard van op de hoogte.
 • Voordat een peuter naar de basisschool gaat mag een ouder, op afspraak, een ochtend komen kijken. We bespreken dan ook de toetsen en observatielijst van uw kind.
 • Klachten, maar ook ideen of suggesties kunt u bij de leiding kenbaar maken of deponeren in de ideenbus in de hal.
 • Kijk regelmatig op het informatiebord bij de kapstok!